• Topslider 1

    Pass All Special Services BV

  • Topslider 2

    Pass All Special Services BV

  • Topslider 3

    Pass All Special Services BV

162T016 vlakheidsmeting1PACC floorservice heeft zich gespecialiseerd op het beoordelen van vlakheden voor alle type vloeren, van betonvloeren in hoogbouwmagazijnen tot cementdekvloeren in de woningbouw. De vlakheid van een vloer is van groot belang betreffende zijn functionaliteit, ongeacht de toepassing, zoals vloeren voor magazijnen met stellingen met hoogtes tot wel 15 m¹ en meer, maar ook voor wat betreft de afwerking die er op aan gebracht gaat worden.

De metingen die wij verrichten zullen afgestemd worden op de gestelde vlakheidseis. Deze kunnen zijn volgens de Duitse DIN 18202 (2005) of DIN 15185 (1991) VDMA (2010 )welke veelal gehanteerd worden als internationale Norm, als de Belgische WTCB TV 204 (1997) een nationale Norm of andere, maar natuurlijk ook onze eigen Nederlandse Norm de NEN 2747 (1999)

Vlakheid kan worden gedefinieerd als gemeten uit een vlak of middels gaping onder een rei, echter voor beide opties is een andere meetmethode vereist.

Bij het meten van de vloer middels de FloorProfiler kunnen de opgeslagen gegevens direct vanuit de gecertificeerde computer worden omgezet in resultaten, hierdoor zijn de meetresultaten 100% betrouwbaar..

Bij een meting middels de FloorProfiler, spreekt men over een continu meting, deze geeft een duidelijk beeld van het vloerprofiel.

162T005 vlakheidsmeting1


logo youtube1Bij statische meting, zoals volgens de NEN 2747, gaat men uit van hoogteverschillen gemeten vanuit een horizontaal vlak. Door het nemen van een aantal meetpunten volgens een aangegeven afstand krijgt men hoogteverschillen, welke getoest dienen te worden aan de vereiste vlakheidsklasse en de daarbij horende criteria.

Alle meetresultaten met daaraan gekoppeld een conclusie en grafische weergaves worden vertaald in een helder rapport.

 

Referenties vlakheidsmetingen

 

Our website is protected by DMC Firewall!